CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Noi hărţi ale reţelei de transport operate de R.A.T. Braşov

Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov continuă demersurile pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor săi pe raza municipiului Braşov, prin introducerea unui nou model de hartă a oraşului şi a reţelei de transport. În perioada imediat următoare, R.A.T. Braşov va amplasa în toate staţiile cu adăpost şi la toate capetele de linie noile hărţi. Acestea sunt actualizate la zi atât din punct de vedere al numărului de linii, al indicativelor şi elementelor de identitate vizuală a acestora, cât şi din punct de vedere al traseelor parcurse.  

     Directorul general al R.A.T. Braşov, ing. Cristian Radu a precizat că „acţiunea de schimbare a vechilor hărţi, devenite inactuale, răspunde unor imperative stabilite în "Contractul privind serviciile de transport public local de călători", prin care R.A.T. şi-a asumat obligaţia de a furniza călătorilor informaţii despre traseele pe care operează. În urma măsurilor de eficientizare luate în ultima perioadă, au survenit modificări ale reţelei de transport pe care, din respect pentru utilizatorii noştri, am considerat că trebuie să le aducem la cunoştinţă. Acest nou model de hartă reprezintă o continuare a demersurilor noastre anterioare, deoarece ea include şi relativ noul sistem de afişare în staţii a orarelor de circulaţie”. 

     Noul model de hărţi este deja amplasat în cele două terminale modernizate, recent date în folosinţă, respectiv cele de pe străzile Hărmanului şi 13 Decembrie, şi asigură o mai uşoară identificare a liniilor şi traseelor operate de R.A.T. Braşov, oferind şi o mai clară corespondenţă între indicativul, traseul şi orarul de circulaţie al fiecărei linii.   

     Harta conţine sigla datele de contact ale R.A.T, precum şi lista cu toate liniile de transport, identificate prin număr, traseu şi nuanţă de culoare. Ca element de noutate, noile hărţi conţin o listă a străzilor din oraş, precum şi o schemă a amplasamentelor a principalelor obiective turistice din centrul vechi al Braşovului. Harta reţelei de transport este realizată cu mare acurateţe, prezentând inclusiv staţiile tuturor traseelor, răspunzând nevoii de informare a călătorilor.