CONTACT Sesizari Sondaj de opinie
English Romana

Reglementari

Reglementări europene

1 REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului Uniunii Europene

 

Reglementări naționale

LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007, privind serviciile de transport public local
 2 ORDINUL nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 3 ORDINUL nr. 972 din 3 octombrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local
 4 ORDINUL nr. 207 din 29 octombrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local
5 ORDONANTA GUVERNULUI nr. 27/2011, privind transporturile rutiere
6 ORDINUL nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
7  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002, privind circulaţia pe drumurile publice

 

Reglementări locale

Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov

 

Reglementări interne

Regulamentul privind închirierea spaţiilor publicitare aferente caroseriei exterioare a mijloacelor de transport public