CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Distribuție abonamente gratuite

Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov începe din data de 22 iunie 2015 distribuţia abonamentelor lunare gratuite pentru transportul public de pe raza municipiului Braşov pentru beneficiarii mai multor legi speciale, în conformitate cu procedurile Casei Naţionale de Pensii Publice.
Directorul general al RAT Braşov, ing. Cristian Radu a precizat că în perioada 22 – 30 iunie 2015, distribuirea tichetelor se va realiza în patru puncte din oraş, respectiv la capetele de linie Tocile, Municipal şi Roman, precum şi la sediul R.A.T., în zilele lucrătoare, între orele 08.00 şi 16.00. Începând cu data de 01 iulie 2015, aceste documente se vor elibera doar de la punctul de distribuţie aflat la sediul R.A.T. Braşov, pe strada Hărmanului nr. 49.
R.A.T. va elibera abonamentele gratuite beneficiarilor prevederilor:
- Decretului - lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;
- Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, cu modificările şi completările ulterioare.
În perioada 22 – 30 iunie 2015, R.A.T. Braşov menţine cele patru puncte de distribuţie, fiecărui punct fiindu-i arondate mai multe zone, după cum urmează:
- cap linie Tocile: pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Şchei, Centru vechi, Centru Civic, Poiana Braşov;
- cap linie Municipal: pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Bartolomeu, Tractorul, Rulmentul, Stupini, Griviţei, 13 Decembrie;
- cap linie Roman: pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Astra, Valea Cetăţii, Noua, Dârste, Uzina 2;
- sediu R.A.T.: pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Triaj, Craiter, Florilor, Gară, Hărmanului, Scriitorilor.
Arondarea la centrele de distribuţie realizată la nivel de străzi este disponibilă pe portalul R.A.T. Braşov, respectiv www.ratbv.ro, precum şi la cele patru puncte de distribuţie.
Programul de lucru al punctelor de distribuţie a abonamentelor va fi, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 şi 16.00. Documentele de transport vor fi eliberate titularilor sau persoanelor împuternicite de acestea prin procură notarială, după prezentarea actului de identitate, a legitimaţiei eliberate pentru trimestrul II al anului 2015 şi a cuponului de pensie specială pe luna iunie 2015.