CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Contraventii si Sanctiuni

ACTIVITATEA DE CONTROL

  • Personalul desemnat  pentru realizarea activităţii de control

Acţiunea  de control a valabilității și autenticității titlurilor de călătorie (bilete, abonamente, legitimații de călătorie) în mijloacele de transport în comun este realizată de către controlori.

  • Procedura activităţii de control

Formula de adresare standard către călători la începutul verificării titlurilor de călătorie este:

"Stimați călători vă rugăm să pregatiți biletele și abonamentele pentru control!"

În cazul în care există probă faptică, concretă şi reală a vinovaţiei călătorului contravenient, urmare a tuturor probelor administrate, i se va explica în mod obiectiv și civilizat încadrarea faptei în actul normativ de constatare şi stabilire a contravenției (Regulament privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov) precum şi posibilitatea de a achita pe loc biletul contravențional de 60 lei.

În cazul în care contravenientul nu poate sau nu doreşte să achite pe loc biletul contravențional, i se va solicita acestuia legitimarea cu buletinul de identitate și numai când nu posedă acest act se va solicita legitimarea cu alte acte pe care le deţine asupra sa. In aceste situatii se va întocmi raport de constatare comunicandu-se totodată contravenientului și invitaţia de a se prezenta la Serv. Control în termen de 48 ore, intre orele 8:00 –16:00, pentru clarificarea situației, în caz contrar se va încheia proces – verbal de contravenție  cu amendă de la 100 la 500 lei, conform Regulamentului privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, aprobat prin H.C.L. Brașov nr. 593 din 2018.

 CONTRAVENŢII

 Art.64 Constituie contravenții în domeniul serviciului public de transport persoane prin curse regulate următoarele fapte comise de călători, persoane fizice care utilizează mijloacele de transport public local de călători pe teritoriul unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilîă a Transportului Public Brașov

a) - călătoria fără titlu valabil: fără bilet sau card de transport încărcat cu abonament sau alte titluri de călătorie, cu bilet nevalidat, validat necorespunzător, sau cu valabilitate expirată, cu abonament de călătorie nevalabil pentru perioada de timp și linia respectivă, cu card de transport încărcat cu pachete de călătorii sau portofel electronic nevalidat sau cu valabilitatea expirată;

b) - folosirea cardurilor nominale de transport de către alte persoane decât titularii acestora precum și folosirea biletelor de călătorie cu reducere sau acordate gratuit, de către alte persoane decât cele îndreptățite să beneficieze de ele;

c) - refuzul călătorului de a prezenta organului de control titlul de călătorie valabil.

d) - transmiterea, primirea și folosirea biletelor validate deja, într-un mijloc de transport public local de călători, de către călătorii acre coboară, respectiv cei care urcă, pentru justificarea de cptre aceștia a călătoriei pe care o efectuează;

e) - împiedicarea de către călătoria deschiderii sau închiderii ușilor;

f) - călătoria pe scările mijloacelor de transport public local de călători sau pe părțile exterioare ale acestora;

g) - introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport local a bagajelor voluminoase (biciclete, saci, lăzi, etc);

h) - introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public local a păsărilor sau animalelor vii, altele decât câinii;

i) - introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public local, a unor substanțe inflamabile, explozive, radioactive, toxice ori alte substanțe periculoase, precum și a obiectelor voluminoase casante, care creează pericol de accidentare a călătorilor;

j) - aplicarea de afișe sau inscripționarea în scopuri publicitare sau de reclamă în interiorul sau exteriorul mijloacelor de transport public local de călători, cu excepția celor aprobate de conducerea operatorului de transport / transportatorului autorizat;

k) - fumatul în mijlocul de transport public local de călători;

l) - deteriorarea, murdărirea ori inscripționarea cu vopsea, carioca, grafitti, etc., a mijlocului de transport;

m) - aruncarea sau abandonarea de reziduri rezultate din consumul de semințe sau alte alimente în mijlocul de transport public local de călători;

n) - transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care deranjează călătorii;

o) - urcarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în mijlocul de transport public local de călători;

p) - urcarea în mijlocul de transport public local de călători în îmbrăcăminte murdară sau urât mirositoare;

r) - proferarea de injurii, insulte, expresii și gesturi obscene la adresa călătorilor sau personalului de bord;

s) - atitudine jignitoare, insultare sau molestare organelor de control, precum și luarea apărării călătorilor contravenienți;

t) - deteriorarea, murdărirea sau înscripționarea cu vopsea, carioca, grafitti, etc., a dotărilor stațiilor și distrugerea afișajului acestora;

u) - transportul cu mijloacele de transport public a câinilor periculoși, conform caracteristicilor lor morfologice, a asimilaților acestora conform reglementării legale a deținerii lor și a metișilor lor, chiar dacă poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham, de către proprietarii lor ori de către deținătorii lor temporari;

v) - transportul cu mijloacele de transport public, a altor rase de câini, precum și a celor agresivi sau cu potențial agresiv, fără botnițe, fără a fi ținuți în lesă sau de către persoane care nu îndeplinesc condițiile legale speciale;

x) - călătoria cu un titlu încărcat cu abonament de călătorie valabil, dar nevalidat.

 

SANCȚIUNI

Art.67 - (1) Contravențiile prevăzute în prezentul Regulament se sancționează după cum urmează:

a) contravențiile prevăzute la art.64 li.a-b cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

b) contravențiile prevăzute la art.64 lit.c-t cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

c) contravenția prevăzută la art.64, litera u cu amendă de la 1500 la 2500 lei;

d) contravenția prevăzută la art.64, litera v cu amendă de la 300 lei la 500 lei;

e) contravențiile prevăzute la art.65, litera a cu amendă de la 290 lei la 435 lei;

 Art.68 - (1) Călătorul care a săvârșit una din contravențiile prevăzute la art. 64 litera "a" sau "b" poate face plata pe loc a unei "suprataxe de călătorie" fără a se mai încheia proces-verbal de contravenție, valoarea acesteia fiind conform Planului tarifar aprobat de către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

(2) Călătorul care a săvârșit contravenția prevăzută la art. 64 litera "x" poate face plata pe loc a unei "suprataxe de călătorie" fără a se mai încheia proces verbal de contravenție, valoarea acesteia fiind conform Planului tarifar aprobat de către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.