CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Consiliul de Administratie

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE RATBV. S.A.

George Mihai CORNEA - Președinte C.A. RATBV S.A.  

Bogdan Florin NASTASE - Vicepresedinte C.A. RATBV S.A. 

Marian GEMAN - Membru C.A.  RATBV S.A.   

Mircea MARIN- Membru C.A. RATBV S.A.

Marius COSTE - Membru C.A. RATBV S.A. 

CODUL DE ETICA al C.A. al RATBV S.A.

 

CONCURS SELECȚIE ADMINISTRATORI 

Anunț declanșare procedură de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru 5(cinci) posturi de administrator, membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. RATBV S.A                                                                                                                                                             

       Municipiul Braşov în calitate de acţionar  al S.C. RATBV S.A. , prin Comisia de selectie numită prin  HCL  nr.82/2017, asistată de expertul independent  S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L., anunţă  declanşarea procedurii de recrutare şi selecţie  a candidaţilor pentru 5(cinci) posturi de administrator, membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. RATBV S.A., procedură ce va fi derulată  în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi modificările ulterioare aduse de Legea 111/2016 si de HG 722/2016.

Condiţiile de participare, cerinţele  şi criteriile de selecţie precum şi etapele procesului de selecţie se gasesc pe pagina web a Primăriei Municipiului Braşov -  www.brasovcity.ro  la secţiunea  “licitatii şi concursuri “ şi pe cea a S.C. RATBV S.A.www.ratbv.ro la secţiunea “Home” şi “RATBV- consiliu de administraţie”

Depunerea dosarelor se poate face până pe data de 06.07.2017, în plic închis şi sigilat pe care se scrie textul « Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al S.C. RATBV S.A/ Nume şi Prenume candidat/ A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”.»

  • fie depus la Registratura Primăriei Municipiului Braşov din Braşov , Blvd. Eroilor, nr. 8, cod 500007
  • fie trimis prin poştă la adresa mentionată  anterior

Suplimentar, dosarele se vor trimite şi în format electronic la adresa de e-mail 109@pluri.ro cu titlul „Candidatura CA RATBV__Nume__Prenume__”.

 ANUNȚ SELECȚIE ADMINISTRATORI

CERERE DE ÎNSCRIERE RATBV S.A.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - CONFLICT DE INTERESE

DECLARAȚIE DE INTERESE

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - ACORDUL CU PRIVIRE LA OBȚINEREA DE DATE

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI RATBV S.A.