CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

CONTACT

RATBV S.A.
str. Hărmanului nr. 49
Brașov, România

J 08/45/1991; CUI RO1102556; cont RO81BTRLRONCRT0253407401 deschis la Banca Transilvania Sucursala Braşov

PROGRAM REGISTRATURĂ: (luni - vineri) 8:00 - 13:00
PROGRAM ADMINISTRATIE: (luni - vineri) 8:00 - 16:00
E-mail: ratbv@ratbv.ro

Telefoane
Call Center: 0368.800.600
Centrală : +40 (268) 334678, +40 (368) 401270
Fax: +40 (268) 335660

Program audienţe:

Director General sau înlocuitor - săptămâna 1 si 3 a lunii, luni între orele 15.00-17.00

Director Tehnic sau înlocuitor - săptămâna 2 si 4 a lunii, marţi între orele 15.00-17.00

Director Exploatare sau înlocuitor - săptămâna 1 și 3 a lunii, miercuri orele 15:00-17:00

Şef Departament Operaţiuni sau înlocuitor, joi între orele 15.00-17.00

Şef Serviciu Control sau înlocuitor, joi între orele 11.00-13.00

 

RATBV S.A. – operator de date cu caracter personal, înregistrat conform Legii 677/2001

RATBV S.A. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul de Evidență la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, acționând în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

RATBV S.A. este înregistrată în Registrul de Evidență sub următoarele numere, pentru următoarele scopuri și categorii de persoane vizate:

1. sub numărul 20999:

Scop: constatarea și sancționarea contravențiilor.

Categorii de persoane vizate: pasageri, deținători de vehicule parcate în locuri nepermise situate pe raza municipiului Brașov.

2. sub numărul 21080:

Scop: gestiune economico-financiară și administrativă, statistică, comercializare abonamente de călătorie și legitimații cu tarif redus/gratuit pe orice suport, justificarea diferenței de tarif redus/gratuit.

Categorii de persoane vizate: clienți/potențiali clienți, studenți, minori, beneficiari ai serviciilor de protecție și asistență socială, beneficiari ai serviciilor publice locale, pasageri, abonați, angajați, pensionari, donatori onorifici de sânge, revoluționari, veterani/văduve de război, persoane deportate și persecutate politic.

3. sub numărul 21096:

Scop: monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private.

Categorii de persoane vizate: clienți/potențiali clienți, vizitatori, pasageri, angajați.

Principalele drepturi conferite de Legea nr. 677/2001 persoanelor vizate sunt:

 -          dreptul de acces la date;

 -          dreptul de intervenție asupra datelor;

 -          dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

 -          dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale, inclusiv de a solicita ștergerea datelor;

 -         dreptul de a se adresa justiției.