CONTACT Sesizari Sondaj de opinie
English Romana

Titluri de călătorie gratuite pentru pensionari și alte categorii de beneficiari

Începând cu data de 01 octombrie 2018, RATBV S.A începe reîncărcarea cardurilor de călătorie pentru pensionarii sau persoanele vârstnice care, potrivit legii, au un venit net lunar de sub 1.200 de lei. Vor fi reîncărcate cardurile deja existente sau dacă persoanele care au dreptul la 15 titluri de călătorii gratuite/ lună nu au primit anterior carduri, urmează să le fie emise și înmânate unele noi.
În vederea aplicării prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, persoanele beneficiare de gratuităţi trebuie să completeze “Declaraţia de consimţământ - beneficiari de gratuităţi şi reduceri”. Aceasta se află la punctele de vânzare sau postată pe site-ul www.ratbv.ro, în secţiunea “Tarife”.
Pensionarii sau persoanele vârstnice trebuie să se prezinte cu cardul de călătorie (cei care îl dețin), buletinul sau cartea de identitate, cuponul de pensie pe luna septembrie 2018/ anterioară ridicării dreptului și declarația pe proprie răspundere din care reiese că nu au un venit net de peste 1.200 de lei lunar, inclusiv pensia. Formularele pentru declarația pe proprie răspundere se pot ridica de la punctele de vânzare sau se pot tipări de pe site-ul www.ratbv.ro. Reîncărcarea se poate face la toate punctele de distribuție, cu excepția următoarelor: Livada Poștei, Gară şi Dramatic, lista centrelor putând fi consultată pe site-ul amintit.
De asemenea, începând cu data menționată, sunt așteptate pentru reîncărcarea cardurilor de călătorie și persoanele care, potrivit legii, beneficiază de transport gratuit prin efectul calității de fost refugiat sau fost deportat, în capetele de linie: Saturn, Roman, Noua, Triaj, Rulmentul, Stadionul Municipal și Pe Tocile. Persoanele amintite trebuie să prezinte la punctele de vânzare următoarele acte: cartea sau buletinul de identitate, o copie după cuponul de pensie specială din luna precedentă ridicării dreptului de călătorie, precum și cardul vechi, pentru reîncărcare.