CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Facilități transport elevi

Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Brașov aduce la cunoștința călătorilor faptul că, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 330/30 august 2013, elevii din învățământul obligatoriu și liceal, învățământ de stat și învățământ particular acreditat, în municipiul Brașov, își pot achiziționa abonamente lunare cu tarif redus cu 50% pe una - maxim două linii de transport public local, cu excepția liniei 20, pe tot parcursul anului calendaristic.
Eliberarea abonamentelor lunare cu tarif redus se va face contracost, cu 50% din valoarea nominală, prin punctele de distribuție ale R.A.T. Brașov, pe baza carnetului de elev, vizat de instituțiile de învățământ pentru anul școlar în curs. Aceste legitimații de călătorie sunt nominale și netransmisibile.

R.A.T. Brașov amintește și faptul că, potrivit HCL 330/2013, începând cu data de 01 octombrie, elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, învățământ de stat în Municipiul Brașov, care întrebuințează mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate, pentru deplasarea la școală, beneficiază de transport gratuit pe una – maxim două linii, cu excepția liniei 20. Transportul gratuit pe două linii se acordă elevilor care, pe tronsonul de acasă la școală și de la școală spre casă, utilizează două linii de transport, cu transbordare.
Pot beneficia de transport gratuit elevii care nu au absențe nemotivate la cursuri în luna anterioară acordării acestei facilități. Eliberarea legitimațiilor de călătorie se va face de către unitatea de învățământ, pe baza unei declarații pe propria răspundere a părintelui/tutorelui.