CONTACT Sesizari Sondaj de opinie
English Romana

Distribuție bilete gratuite

Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov începe din data de 1 ianuarie 2016 distribuţia trimestrială a biletelor gratuite pentru transportul în comun pe raza municipiului Braşov. Beneficiază, lunar, de 15 călătorii gratuite pe toate liniile R.A.T. Braşov, cu excepţia liniei 20 (Livada Poştei – Poiana Braşov), următoarele categorii de persoane ce au domiciliul stabil în municipiul Braşov:
a) persoanele vârstnice, definite astfel de Legea nr. 17/2000, cu completările ulterioare, respectiv femeile şi bărbaţii de peste 65 de ani, persoane asistate social;
b) pensionarii, indiferent de vârstă şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în caz soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri nete sub 1.000 de lei.
Nu vor primi asemenea bilete categoriile de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale: deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR, revoluţionari 1989 şi 1987. De asemenea, nici pensionarii ale căror venituri depăşesc suma netă de 1.000 de lei lunar nu vor primi bilete gratuite. Acordarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet se va face după prezentarea următoarelor documente: original şi copie după buletin/carte de identitate; original şi copie după cuponul privind pensia pentru luna decembrie 2015; declaraţie; alte acte doveditoare a sursei de venit. Deţinătorii de drept ai biletelor gratuite vor putea circula pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. Braşov având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi cuponul de pensie, în original sau copie. Regia va distribui biletele gratuite prin toate casieriile proprii.
Beneficiarii vor completa o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au alte venituri decât cele din pensie. Formularul pentru aceste declaraţii va fi pus la dispoziţie de către R.A.T. Braşov la toate punctele de distribuţie. Documentul poate fi şi descărcat accesând portalul www.ratbv.ro, iar apoi, succesiv, secţiunile „Tarife”, respectiv „Reduceri şi gratuităţi”. La ridicarea biletelor, beneficiarul trebuie să aibă asupra sa şi cuponul de pensie pe luna decembrie 2015 în original, pentru a i se aplica pe acest document o ştampilă de control, care atestă primirea tichetelor.
Persoanele vârstnice care nu au nici o sursă de venit îşi vor putea ridica biletele gratuite doar de la casieria situată la sediul R.A.T., situată pe strada Hărmanului, nr. 49, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, începând cu data de 4 ianuarie 2016.