CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Certificări ISO pentru R.A.T. Brașov

După ce a implementat Sistemul de Management Integrat și a parcurs un complex proces de auditare al activităților desfășurate și al serviciilor oferite, Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Brașov a obținut recent certificările aferente standardelor ISO 9001:2008 (Calitate), ISO 14001:2004 (Mediu) și ISO 18001:2007 (Sănătate și Securitate Ocupațională).
Certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate Ocupațională atestă faptul că principiile pe care se bazează activitatea R.A.T. Brașov se referă la optimizarea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor oferite, precum și menținerea cotei de încredere și a siguranței în livrarea acestora; extinderea serviciilor de transport în zona metropolitană; reducerea consumurilor de resurse naturale și a evacuărilor poluante în mediu; conștientizarea angajaților cu privire la problemele legate de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.
Certificarea calității activităților și serviciilor R.A.T. Brașov a fost unul dintre obiectivele asumate de conducere prin Planul de Administrare și Planul de Management al Regiei Autonome de Transport Brașov, documente aprobate de Consilul Local al Municipiului Brașov și de Consiliul de Administrație al R.A.T. Brașov.
Referitor la implementarea standardelor menționate, directorul general al R.A.T. Brașov, ing. Cristian Radu a precizat că ”obținerea acestor certificări nu reprezintă finalul unui proces, ci continuarea unuia în care Regia Autonomă de Transport Brașov se obligă să-și îmbunătățească permanent calitatea serviciilor, în condițiile orientării către clienți și satisfacerea cerințelor legislative și contractuale. Am întreprins acest demers pentru că ne doream o acțiune de analiză directă și concretă asupra modului în care este implementat Planul de management, nu pentru a obține niște diplome. Vom acționa cu mai multă hotărâre pentru diminuarea impacturilor asupra mediului, pentru prevenirea poluării și minimizarea riscurilor profesionale. O dată cu trecerea în acest nou sistem de lucru, responsabilitatea fiecărui angajat în parte și al Regiei Autonome de Transport Brașov, în ansamblul ei, față de comunitate și partenerii săi contractuali, cunoaște o nouă dimensiune, fapt de natură a crea premisele unei dezvoltări viitoare coerente”.
Certificarea ISO 9001 – Calitate permite identificarea așteptărilor utilizatorilor transportului public de persoane, precum și ale potențialilor călători, reușind în acest fel să răspundă cât mai fidel nevoilor de mobilitate ale comunității locale. Avantajele certificării ISO 14001 – Mediu constau în câștigarea și menținerea unei imagini organizaționale ”verzi”, atingerea unor performanțe de mediu reale, reducerea costurilor operative printr-o mai eficientă utilizare a resurselor și diminuarea riscului producerii accidentelor de mediu. În ceea ce privește implementarea standardului ISO 18001 – Sănătate și Securitate Ocupațională, acesta permite crearea unui sistem de muncă având riscuri scăzute de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională.