CONTACT Sesizari Sondaj de opinie
English Romana

Carduri gratuite pentru pensionari

Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov începe din data de 1 octombrie 2016 distribuţia trimestrială a călătoriilor gratuite pentru transportul în comun pe raza municipiului Braşov, de această dată eliberându-se fiecărui solicitant un card de călătorie nominalizat. Beneficiază, lunar, de 15 călătorii gratuite pe toate liniile R.A.T. Braşov, cu excepţia liniei 20 (Livada Poştei – Poiana Braşov), următoarele categorii de persoane ce au domiciliul stabil în municipiul Braşov:
a) persoanele vârstnice, definite astfel de Legea nr. 292/2011, cu completările ulterioare, respectiv femeile şi bărbaţii de peste 65 de ani care sunt asistate social;
b) pensionarii, indiferent de vârstă şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în caz soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri nete sub 1.000 de lei.
Nu vor primi carduri de călătorie gratuite categoriile de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale: deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR, revoluţionari 1989 şi 1987. De asemenea, nici pensionarii ale căror venituri depăşesc suma netă de 1.000 de lei lunar nu vor primi călătorii gratuite. Acordarea cardurilor se va face după prezentarea următoarelor documente, pentru a fi scanate: buletin/carte de identitate, în original; cuponul privind pensia pentru luna septembrie 2016, în original (pentru a i se aplica pe acest document o ştampilă de control, care atestă primirea cardului); declaraţie; alte acte doveditoare a sursei de venit. Deţinătorii de drept ai cardurilor vor putea circula pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. Braşov având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi cuponul de pensie, în original sau copie. Regia va distribui cardurile gratuite prin următoarele casierii proprii: Aurora, Berzei, Biserica Bartolomeu, Biserica Tractorul, Brânduşelor, Carfil, Complexul Mare, Dacia, Gemenii, Independenţei, Hidro A, Mircea cel Bătrân, Noua, Patria, Piaţa Decebal, Piaţa Tractorul, Plevnei, Poiana Braşov, Primărie, Rulmentul, Sanitas, Saturn, Spitalul Judeţean, Stadionul Tineretului, Tocile, Toamnei, Triaj, Valea Cetății, Vlahuță, Universitate şi casieria de la sediul R.A.T.
Beneficiarii vor completa o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au alte venituri decât cele din pensie. Formularul pentru aceste declaraţii va fi pus la dispoziţie de către R.A.T. Braşov la toate punctele de distribuţie. Documentul poate fi şi descărcat accesând portalul www.ratbv.ro, iar apoi, succesiv, secţiunile „Tarife”, respectiv „Reduceri şi gratuităţi”.